Archiwum ‘Aktualności’

PRZEDSTAWIENIE CHARYTATYWNE “GALA NA STO TYSIĘCY”

kkkkkk


WYSTAWA RYSUNKU I GRAFIKI STUDENTÓW ASP W KATOWICACH ANNY PUSZCZEWICZ I PAWŁA SIODŁOKA

yyym


III Przegląd Zespołów DISCO POLO

POLOZapraszamy serdecznie Państwa do świetnej zabawy podczas III edycji Przeglądu Zespołów DISCO POLO organizowanego prze Miejski Dom Kultury w Myszkowie i Stowarzyszenie PODLAS. W przeglądzie udział wezmą zespoły: SEXTREME z Ogrodzieńca, ALLEGRO z Lgoty Nadwarcie, DEVIS z Brudzowic oraz PAGOS z Myszkowa. Który z zespołów okaże się najlepszy dowiemy się 13 września . Zapraszamy na teren Stowarzyszenia Podlas o godzinie 18.00.

 


PROJEKT TEATR POLSKA – JEDZIEMY Z TEATREM

niżyński_jpg

Już 10 października o godz.18.00 w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie kolejny spektakl teatralny w ramach projektu TEATR POLSKA – JEDZIEMY   Z TEATREM . Będzie to Monodram Kamila Maćkowiaka “BÓG NIŻYŃSKI” .

Sztuka inspirowana jest wstrząsającymi “Dziennikami” Niżyńskiego spisanymi w ciągu sześciu tygodni dzielących ostatni występ publiczny tancerza od zamknięcia go w szpitalu psychiatrycznym.

“Bóg Niżyński” nie pozostawia widza obojętnym. Jest świetnie zagraną historią tragicznej i wielkiej postaci.

Życie, twórczość i szaleństwo “Boga tańca” – wybitnego tancerza i choreografa, prekursora tańca nowoczesnego Wacława Niżyńskiego, który był twórcą obdarzonym wyjątkową charyzmą. Uznany za niedościgły wzór, fenomen ruchu, artystę hipnotyzującego, ikonę swoich czasów.
W styczniu 1919 roku wystąpił po raz ostatni. Miał 29 lat. Gwałtowny rozwój choroby psychicznej przerwał jego błyskotliwą, lecz krótką karierę. W ciągu sześciu tygodni od ostatniego występu do zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym, pisze “Dzienniki”, wstrząsający zapis stanów psychozy. Wacław Niżyński spędził w zakładach psychiatrycznych 30 lat.
Nigdy już nie zatańczył.
“Bóg tańca” zmarł w Londynie w 1950 roku.

źródło: http://www.wierszalin.pl/?showSpektaklDetails=1

Uwaga: Przedstawienie przeznaczone jest dla widzów dorosłych.


GRA MIEJSKA – MISJA LEGENDA

plakat

GRA MIEJSKA MISJA LEGENDA NA TERENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE. PROJEKT GRY MIEJSKIEJ MISJA LEGENDA PRZYGOTOWANA PRZY WSPÓŁPRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W MYSZKOWIE, MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MYSZKOWIE ORAZ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH.

JUŻ OD GODZ. 16.00 INAUGURACJA 1 GRY MIEJSKIEJ PT „O BARBARZE, KTÓRA ROZPUŚCIŁA MAJĄTEK”, STWORZONA NA PODSTAWIE LEGENDY CARMEN CEBALLOS Z GIMNAZJUM NR 1. ZAPRASZAMY DO STOISKA PROMOCYJNEGO, TAM SZCZEGÓŁY I KARTY GRY.


ZAJĘCIA STAŁE – RUSZA NOWY SEZON!!!

zajęcia stałe nabór


PRZEGLĄD ZESPOŁÓW DISCO POLO

DISCODISCO

Cele imprezy:

- promowanie i propagowanie zespołów grających muzykę disco polo,

- inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych,

- konfrontacja dokonań twórczych.

Zasady uczestnictwa:

Przegląd jest imprezą otwartą dla zespołów grających muzykę Disco Polo. Wykonawca wykonuje utwory tematycznie określone przez organizatora w nazwie przeglądu (disco polo)

III Przegląd Disco Polo składa się z dwóch części:

konkursowej – obowiązkowe 15 minutowe prezentacje każdego zgłoszonego zespołu

oraz części biesiadnej, podczas której zespoły zwycięskie (3 pierwsze miejsca) obowiązkowo wykonują dowolny 30 minutowy program do biesiady nieprzekraczalny czas prezentacji zespołu w części konkursowej wynosi 15 minut.

Zgłaszający są zobowiązani do dostarczenia dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia na adres:

 Miejski Dom Kultury, 42 – 300 Myszków, ul. 3 Maja 15, tel. 34 313 26 59, tel./fax. 34 313 18 34, www.mdk-myszkow.pld.art@mdk-myszkow.pl.

w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2014 r.

Oceny i nagrody

Zespoły, które zgodnie z założeniami regulaminowymi nadeślą poprawnie wypełnione karty zgłoszenia, zaproszone zostaną do udziału w koncercie finałowym, który odbędzie się dnia 13 września na scenie Stowarzyszenia PODLAS.

Zespoły oceniać będzie jury powołane przez Dyrektora MDK oraz Prezesa Stowarzyszenia Podlas oraz publiczność.

Organizatorzy przewidują pamiątkowe dyplomy dla uczestników przeglądu oraz nagrody.

Uwagi końcowe

Organizatorzy zapewniają scenę, nagłośnienie, oświetlenie.

Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału. Uczestnicy przeglądu przyjeżdżają na własny koszt z własnymi instrumentami. Organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia.

Program III Przeglądu Zespołów Disco Polo

 17.00 – przesłuchania konkursowe

18.30 – ocena zespołów i wręczenie nagród

19.00 – część biesiadna.

KARTA ZGŁOSZENIA: Zgłoszenie 2014


Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem i nagłośnieniem dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r poz. 907 z późn. zm.) – dalej ustawa PZP, reprezentując Miejski Dom Kultury w Myszkowie jako Zamawiającego informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się 10 lipca 2014r. została wybrana oferta nr 2:

Awaco Project Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 124, 02-577 Warszawa

z ceną brutto: 217 587,00 zł

Oferty były oceniane zgodnie z SIWZ na podstawie jednego kryterium: cena wykonania zamówienia – 100%. Na podstawie oceny spełnienia warunków w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 złożona przez Awaco Project Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie PZP oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.

W niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. ARTTECH CINEMA Sp. z o.o., ul. Przy Agorze 28/79, 01-930 Warszawa, 240 600,30 zł, 90 pkt

2. Awaco Project Sp. z o.o. Al. Niepodległości 124, 02-577 Warszawa, 217 587,00 zł, 100 pkt.

W postępowaniu nie wykluczono wykonawców, żadna z ofert nie została odrzucona. Umowa w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą zostanie zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, po dniu 3 sierpnia 2014r. w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie przy ul. 3 – go Maja 15.

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury

w Myszkowie

Aleksandra Pindych


Akcja LATO W MIEŚCIE 2014

lato w mieście 2014

zapraszamy dzieci w wieku 6 – 12 lat

na akcję LATO W MIEŚCIE 2014

Zapraszamy również na seanse filmowe dla dzieci. Więcej: http://mdk-myszkow.pl/wydarzenia/kategorie/kino/


UWAGA! Zmiana organizacji ruchu

W związku z organizacją imprezy plenerowej “Dni Myszkowa 2014″, która odbędzie się w dniach 5-6 lipca 2014 r. na terenie Placu Dworcowego w Myszkowie informujemy, że zamknięty będzie ruch kołowy na wybranych odcinkach dróg w centrum miasta. Od godz. 5:00 w dniu 5.07.2014 r. do godz. 24:00 w dniu 6.07.2014 r. zamknięte dla ruchu kołowego będą następujące ulice: Plac Dworcowy, ul. Kościuszki na odcinku od Placu Dworcowego do Urzędu Miasta, ul. Słowackiego na odcinku od Placu Dworcowego do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą, ul. 1 Maja od marketu Lidl do Ronda Flagi RP oraz wjazd do marketu Netto.

Za utrudnienia przepraszamy! Liczymy na Państwa obecność i dobrą zabawę bez samochodu.


Miejski Dom Kultury w Myszkowie | ul. 3 Maja 15 | tel. +48 34 313 26 59 | email: poczta@mdk-myszkow.pl