Archiwum ‘Aktualności’

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie


MAJÓWKOWY PIKNIK RODZINNY

MAJ


UROCZYSTOŚCI MAJOWE – PROGRAM

Świeta majowe


Bajka charytatywna

ZAPRASZAMY!!!

Bilety cegiełki do nabycia w sekretariacie MDK.

4 czerwca 2016, godz. 18.00Plakat_2016


WYNIKI ELIMINACJI POWIATOWYCH do XXVIII Regionalnych Spotkań Młodych Recytatorów “WRAŻLIWOŚĆ NA SŁOWA” – MDK MYSZKÓW 15 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ

Komisja Eliminacji dla powiatu myszkowskiego

do XXVIII Regionalnych Spotkań Młodych Recytatorów „Wrażliwość na Słowa”

dla Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów

Miejski Dom Kultury w Myszkowie – 15.04.2016 r

Komisja Konkursowa w składzie:

1.`Jolanta Kempa – Pedagog, Za-Kierownika Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego UM w Myszkowie

2. Dorota Musiał – instruktor ds. literackich i teatralnych z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie

3. Joanna Ożóg – instruktor ds. teatralnych MDK

Po przesłuchaniu uczestników przesłuchań dla Powiatu Myszkowskiego postanowiło przyznać promocje do Etapu Regionalnego XXVIII Regionalnych Spotkań Młodych Recytatorów dla Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów następującym osobom:

W kategorii I – klasy 0– III

 • Juliusz Gajek – Szkoła Podstawowa w Żarkach
 • Marcelina Balwierz – Szkoła Podstawowa nr 3 w Myszkowie
 • Marika Radosz – Szkoła Podstawowa w Poraju

W kategorii II – klasy IV – VI

 • Marta Stefanik – Szkoła Podstawowa nr 6 w Myszkowie
 • Paulina Grabowska – Szkoła Podstawowa w Żarkach

W kategorii III – klasy gimnazjalne

 • Karolina Jakóbczyk – Gimnazjum nr 3 w Myszkowie
 • Hubert Bogacz – Gimnazjum nr 2 w Myszkowie
 • Karolina Sikora – Gimnazjum w Niegowie

W kategorii III – klasy gimnazjalne – wywiedzione ze słowa

 • Joanna Spik – Gimnazjum nr 3 w Myszkowie

Ponadto komisja postanowiła przyznać wyróżnienia dla:

W kategorii I – klasy 0– III

 • Zuzanna Pałęga – najmłodsza recytatorka z Przedszkola w Niegowie.

Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas Eliminacji Regionalnych

w Częstochowie.


Pytania i odpowiedzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii SMD dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie

Pytania z dnia 07.04.2016 r.
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii SMD dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie

 

 1. Czy Zamawiający wymaga zainstalowania czujnika oświetlenia, który w połączeniu z systemem sterowania ekranem LED będzie dostosowywał jasność ekranu do warunków oświetlenia (pozwoli to uniknąć oślepiania oraz zredukuje pobór energii elektrycznej)?TAK, WYMAGA
 2. Czy Zamawiający wymaga aby producent oprogramowania oraz telebimu, firma instalująca i serwisująca posiadały ISO 9001 oraz ISO 14001 celem zapewnienia najwyższej jakości usług?NIE WYMAGA
 3. Czy w związku z wysokimi wymaganiami dot. parametrów technicznych telebimu, Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatów ISO 9001, ISO 14001 oraz deklaracji zgodności CE, w celu potwierdzenia norm jakościowych?WYMAGA DOŁĄCZENIA DEKLARACJI ZGODNOŚCI CE
 4. Czy Zamawiający wymaga, aby – celem usprawnienia usług serwisowych – producent telebimów oraz oprogramowania posiadał internetowy system obsługi zgłoszeń, pozwalający na:

- uzyskanie danych o dostarczonych produktach w szczególności o terminie ważności gwarancji

- uzyskanie informacji o elementach składowych produktu, jeżeli jest wytworzony przez oferenta

- podgląd dokonanych w trakcie eksploatacji wymian podzespołów

- podgląd dołączonych do produktu dokumentów, w szczególności certyfikatów, zaświadczeń

- uzyskanie historii awarii produktu oraz podjętych interwencji

- powiadamianie Zamawiającego drogą elektroniczną (np. email) o podjętych czynnościach w ramach zarejestrowanego zgłoszenia (np. określenie terminu usunięcia usterki, określenie terminu planowanej wizyty serwisowej wraz z opisem planowanych czynności, zamknięcie zgłoszenia serwisowego)

- możliwość zgłaszania propozycji dotyczących funkcjonalności oprogramowania dołączonego do sprzętu

- możliwość zgłaszania błędów w oprogramowaniu

- zarejestrowanie zgłoszenia reklamacyjnego

- śledzenie stanu obsługi zgłoszenia reklamacyjnego od momentu zarejestrowania do jego zamknięcia

NIE WYMAGA

 1. Czy Zamawiający wymaga udostępnienia loginu i hasła do systemu serwisowego, celem zweryfikowania jego jakości?NIE WYMAGA
 2. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie umożliwiało zamieszczanie informacji na temat użytkowników w postaci listy zawierającej: Użytkownika, login, adres e-mail, aktywność, typ konta?NIE WYMAGA
 3. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość zmiany przez administratora nowego hasła dla każdego użytkownika?TAK WYMAGA
 4. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie umożliwiało wprowadzanie danych teleadresowych dla każdego użytkownika?NIE WYMAGA
 5. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość określania czasu sesji dla każdego użytkownika po upłynięciu którego użytkownik zostanie automatycznie wylogowany?TAK, WYMAGA
 6. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość konfiguracji wyświetlania pomocy dla każdego z użytkowników?NIE WYMAGA
 7. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało standardowo dostępny „Szablon Podstawowy” z nałożoną blokadą usunięcia?NIE WYMAGA
 8. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość tworzenia dowolnej liczby stref odtwarzania dla każdego z szablonów?NIE WYMAGA
 9. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość nadawania nazw strefom odtwarzania?TAK, WYMAGA
 10. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało dostępny gotowy zestaw najczęściej używanych rozmiarów szablonów w formie rozwijanej listy w górnej prawej części graficznego edytora szablonu?NIE WYMAGA
 11. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość przypisywania wielu szablonów do każdej z list oraz określania czasu rotacji pomiędzy nimi?TAK, WYMAGA
 12. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość tworzenia kolejki zasobów dla każdej ze stref szablonu?TAK, WYMAGA
 13. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie umożliwiało tworzenie List odtwarzania w formie listy zasobów zawierającej: typ, nazwę, alias, czas oraz możliwość podglądu zasobu, wprowadzenia dodatkowych ustawień wprowadzenia notatki?NIE WYMAGA
 14. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość edycji listy odtwarzania poprzez „Drag&Drop” z Biblioteki multimediów?NIE WYMAGA
 15. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie pozwalało na szybki dostęp do zawartości Biblioteki plików podczas edycji listy odtwarzania?

TAK, WYMAGA

 1. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość dodania strefy audio dla każdej z list odtwarzania?NIE WYMAGA
 2. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość duplikowania przygotowanej listy odtwarzania?TAK, WYMAGA
 3. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość precyzyjnego określenia odtwarzania wybranego zasobu na liście odtwarzania według: kalendarza, dni tygodnia, godzin oraz kryteriów użytkownika?TAK, WYMAGA
 4. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość tworzenia zależności między treściami wyświetlanymi w różnych strefach?TAK, WYMAGA
 5. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość używania Kontenera multimediów, funkcji umożliwiającej definiowanie grupy zasobów, z której elementy wyświetlane są pojedynczo, według określonej kolejności, w ramach jednego przedziału czasowego?NIE WYMAGA
 6. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie wyświetlało automatycznie sumowany czas plików na Liście odtwarzania, wyświetlany jako dwa parametry: wykorzystany czas, pozostały czas?NIE WYMAGA
 7. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość szybkiego przypisania listy odtwarzania do wybranego odtwarzacza lub grupy odtwarzaczy?NIE WYMAGA
 8. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość tworzenia dowolnej liczby harmonogramów?TAK, WYMAGA
 9. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało zaawansowany kreator Harmonogramu bazujący na specjalnych Slotach czasowych?NIE WYMAGA
 10. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość dodawania do harmonogramu dowolnej liczby slotów?NIE WYMAGA
 11. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie umożliwiało podgląd harmonogramu w postaci listy zawierającej nazwę slotu, czas wyświetlania „od” i „do” oraz graficzną listę czasów z zaznaczonymi przebiegami czasowymi poszczególnych slotów?NIE WYMAGA
 12. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość szczegółowego określenia czasu slotu poprzez wybór daty, godziny oraz dni tygodnia?NIE WYMAGA
 13. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość przypisywania do dowolnego slotu dowolnej liczby list odtwarzania?NIE WYMAGA
 14. Czy Zamawiający wymaga, aby jedną z funkcji oprogramowania było to, by dany harmonogram zawierał „slot podstawowy” automatycznie wykorzystujący każdy wolny czas w harmonogramie?NIE WYMAGA
 15. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało mechanizm automatycznego przetwarzania plików Video, dokumentów PDF oraz prezentacji Power Point na Serwerze, w celu zwiększenia kompatybilności oraz wydajności w odtwarzaniu?TAK, WYMAGA
 16. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość wyświetlenia szczegółów na temat każdego pliku: wielkość, czas trwania, tryb obrazu, rozdzielczość, liczba klatek, bitrate?TAK, WYMAGA w zakresie wielkości, czas trwania, trybu obrazu, rozdzielczości, liczby klatek
 17. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość wprowadzania dodatkowych ustawień, różnych dla każdego z typów multimediów: animacja pojawiania i znikania, tryb wyświetlania, kolor tła, głośność oraz wyciszenie. W oknie edycji dostępny jest podgląd pliku w odniesieniu do ustawień?TAK, WYMAGA w zakresie: animacja pojawiania i znikania, tryb wyświetlania
 18. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość definiowania lokalnych list odtwarzania, z możliwością definiowania dostępu osób trzecich?NIE WYMAGA
 19. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość zaawansowanego generowania statystyk odtwarzania według typów multimediów, dla wybranego odtwarzacza lub grupy odtwarzaczy, w wybranym przedziale czasowym, przedstawionych w postaci godzinowego rozkładu odtwarzania?NIE WYMAGA
 20. Czy Zamawiający wymaga wskazania nazwy producenta telebimu oraz producenta oprogramowania, aby umożliwić weryfikację jakości otrzymywanych produktów?TAK, WYMAGA
 21. Czy oprogramowanie ma umożliwiać obsługę przez przeglądarkę Internetową z dowolnego komputera z dostępem do Internetu w jednym czasie dla wielu użytkowników?NIE WYMAGA
 22. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbki oprogramowania do sterowania ekranem LED w celu potwierdzenia jego funkcjonalności oraz jakości?NIE WYMAGA

  W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulegnie SIWZ (w dniu jutrzejszym, tj.13.04.2016 r.) w zakresie terminu składania ofert oraz Załącznika nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

 


PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii SMD dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie

Miejski Dom Kultury ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY

Myszków: Dostawa wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii SMD dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie
Numer ogłoszenia: 79616 – 2016; data zamieszczenia: 06.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Dom Kultury , Ul. 3-go Maja 15, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. 34 313 26 59, faks 34 313 18 34.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdk-myszkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii SMD dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego, wyprodukowanego po 2014r., wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) wykonanego w technologii SMD o powierzchni całkowitej 16 m2 (+-10%), charakteryzującego się wielkością piksela 10 mm, na konstrukcji aluminiowej mobilnej, oprogramowaniem oraz sterownikiem łączącym komputer z telebimem, montażem, ustawieniem, szkoleniem, oraz gwarancją..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.34.00-1, 51.31.00.00-8, 79.61.00.00-3, 51.61.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • warunek będzie spełniony, jeżeli a) z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie wynikać, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek; oraz: b) z wykazu wykonanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, będzie wynikać, że: Wykonawca zrealizował przynajmniej jedno zamówienie o wartości min. 80000 zł brutto, polegające na dostawie wyświetlacza wielkoformatowego w technologii SMD lub LED, w celu potwierdzenia należytego wykonania wykazanej dostawy Wykonawca załączył poświadczenia, że wykazana dostawa została wykonana należycie.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • warunek będzie spełniony, jeżeli: z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie wynikać, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • warunek będzie spełniony, jeżeli: z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie wynikać, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty1) Oświadczenie producenta telebimu lub Wykonawcy, że oferowany wyświetlacz wielkoformatowy: – jest fabrycznie nowy i wyprodukowany został po 2014r., – jest dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej i posiada oznakowanie urządzenia symbolem CE, 2) Specyfikacja techniczna telebimu pochodząca od jego producenta.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – okres gwarancji – 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy i zmiany terminu zakończenia prac będących przedmiotem umowy w związku z: 1) koniecznością ewentualnego zaadoptowania przez Zamawiającego wskazanego miejsca do montażu telebimu; 2) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdk-myszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski dom Kultury w Myszkowie ul. 3 Maja 15 42-3300 Myszków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2016 godzina 12:00, miejsce: Miejski Dom Kultury w Myszkowie (sekretariat) ul. 3 Maja 15 42-3300 Myszków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ telebim MDK w Myszkowie

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ-telebim-MDK-w-Myszkowie po zmianie (1)


V PRZEGLĄD AMATORSKICH ZESPOŁÓW DISCO POLO

DISCO POLO

REGULAMIN: Regulamin 2016

KARTA ZGŁOSZENIA: Zgłoszenie 2016


„Wszystko przez judasza”- Andrzej Ballo

judaszzz

Do czego służy mały otwór w drzwiach?

W tej sztuce znajdziecie odpowiedź na to przekorne pytanie. Perypetie dwóch małżeńskich par mieszkających na tym samym piętrze wiedzione komediowym korowodem złożonym z zabawnych i błyskotliwych dialogów. Anatomia wścibstwa, zazdrości, zdrady i chciwości. Matematyka perfidii, pomysłowości, hipokryzji i egoizmu. Świat naukowców kontra świat artystów.  Piotr, Ada, Karol i Hanna- postaci ciekawie zarysowane i niebanalne w sieci dziwnych, wręcz nieoczekiwanych sekwencji i powiązań. Komedia z filozoficznym przesłaniem traktująca o ludzkich słabościach, niezależnych w tym wypadku od intelektu i zdolności człowieka. Wszyscy jesteśmy wystawiani nieustannie na pokusy i zazwyczaj bywamy wobec nich bezsilni. Wartka intryga z zaskakującym epilogiem. Jest tu też Szekspir i Tarantino. I to dosłownie. Po obejrzeniu tej sztuki inaczej spojrzycie na sąsiadów, być może i wymienicie drzwi. Konwencja tej sztuki to oczywiście kryminał. Czarny jak humor.

Obsada:  Katarzyna Cichopek, Katarzyna Jamróz, Maciej Damięcki , Artur Dziurman.

14 kwietnia 2016, godz. 18.00

bilety w cenie 55 i 45 zł do nabycia w sekretariacie MDK

Informacje i rezerwacje zbiorowe pod nr tel 34 3132659


NABÓR DO ZESPOŁU “ESKADRA”

WOJSKOWY ZESPÓŁ „ESKADRA” OGŁASZA NABÓR WOKALISTÓW DO ZESPOŁU.

MILE WIDZIANI PANOWIE W WIEKU OD 30 LAT, KTÓRZY LUBIĄ ŚPIEWAĆ PIOSENKI WOJSKOWE I BIESIADNE.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W ŚRODY OD GODZ.16.00 W MIEJSKIM DOMU KULTURY.

ZAPRASZAMY.


projektowanie stron, pozycjonowanie stron  strony www reklama myszkw zawiercie

Miejski Dom Kultury w Myszkowie | ul. 3 Maja 15 | tel. +48 34 313 26 59 | email: poczta@mdk-myszkow.pl