Archiwum ‘Aktualności’

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta hrabiego Krasińskiego

slide_8

REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
im. Zygmunta hrabiego Krasińskiego
Bogi i ludzie szaleją”

 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Myszkowie, pow. myszkowski, woj. śląskie.
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe, autorzy zrzeszeni i niezrzeszeni.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wierszy w ilości od jednego do trzech, nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w żadnym innym konkursie.

Wiersze należy przesłać w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem w terminie

do 04.04.2016 r.
na adres:

Miejski Dom Kultury, ul. 3-go Maja 15, 42-300 Myszków, woj. Śląskie
z dopiskiem:

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta hrabiego Krasińskiego”.

 1. Autor zobowiązany jest podać w osobnej zamkniętej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres, datę urodzenia, nr telefonu, ew. adres e-mail).
 2. Organizatorzy oczekują, iż inspiracją dla autorów wierszy będzie osobowość, twórczość i epoka Zygmunta hrabiego Krasińskiego i/lub krajobraz i historia Jury Krakowsko – Częstochowskiej.
 3. Wiersze oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu.
 4. Spośród nadesłanych wierszy Jury wybierze laureatów (Grand Prix, 2 nagrody równorzędne oraz wyróżnienia)
 5. Wiersze nagrodzone oraz wyróżnione zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.
 6. Organizator nie zwraca wierszy nadesłanych na konkurs.
 7. Organizator nie zapewnia zwrotów kosztów podróży ani noclegów laureatom ani też pozostałym uczestnikom konkursu, którzy przyjadą na Wieczór Finałowy.
 8. Organizator powiadamia laureatów telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach oraz o terminie Wieczoru Finałowego , podczas którego zostaną wręczone nagrody.Z A P R A S Z A M Y !

WYSTAWA FOTOGRAFII

plakat_wystawa_2016

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


DZIEŃ KOBIET

ZAPRASZAMY!!!

DK 2016


ZIMA W MIEŚCIE 2016

 

BRAK WOLNYCH MIEJSC.zima w mieście 2016


OPOWIEŚCI O KRESACH

nicieja


WALENTYNKI Z KABARETEM

formacja


WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

życzenia


POKAZ BALETU

balecik ok


ROZTAŃCZYMY MYSZKÓW

Roztańczymy Myszkow

ZAPRASZAMY!!!


KONCERT ŚWIĄTECZNY

świąteczny


projektowanie stron, pozycjonowanie stron  strony www reklama myszkw zawiercie

Miejski Dom Kultury w Myszkowie | ul. 3 Maja 15 | tel. +48 34 313 26 59 | email: poczta@mdk-myszkow.pl